Scroll Top

SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

Estudiamos las necesidades de cada colección para ofrecer un plan de trabajo, mediante los servicios de conservación preventiva, documentación, digitalización y difusión,  adaptado a los recursos de cada cliente.

¿CÓMO TRABAJAMOS?

Gestionamos los proyectos de documentación, digitalización y conservación aplicando en todos los procesos los estándares internacionales de conservación y documentación de patrimonio.

Damos asesoramiento en proyectos de gran recorrido y gestionamos todos los procesos (inventario de presencia, transporte, embalaje, anoxia, almacenamiento, tratamientos curativos, tratamientos de control de plagas, tasación y peritaje, asesoramiento en software de gestión museográfica y documentación, etc.) ofreciendo en todo momento un cuidadoso seguimiento de los trabajos.

Evaluamos el estado documental de cada fondo y definimos el plan de documentación de la colección. Ayudamos a aplicar los estándares internacionales en el tratamiento documental para garantizar la calidad de los datos.

Inventario de presencia, registro de nuevos ingresos, catalogación razonada, depuración y actualización de datos. Normalización de vocabularios y establecimiento de criterios documentales, imprescindibles para el mantenimiento y trazabilidad de los datos.

Asesoramos y ayudamos a desarrollar el plan de conservación preventiva. Ofrecemos los servicios de control y seguimiento de la conservación preventiva de la institución.

Disponemos de equipos para la realización de fotografía de estudio de alta calidad para documentación, difusión y publicaciones. Nuestros técnicos en digitalización son expertos en la reproducción de patrimonio cultural. Aplicamos la metodología más adecuada a cada material y de acuerdo con finalidad de reproducción. Ponemos al alcance las tecnologías más innovadoras aplicadas al patrimonio como la fotogrametría y el modelado 3D.

Asesoramos sobre el tratamiento y la intervención óptimos a realizar, evaluando el estado del archivo o documento gráfico a tratar. Un servicio completo realizado por conservadores-restauradores con especialidad en documento gráfico.

Desarrollamos proyectos estratégicos de comunicación digital, así como programas de relación con los medios de creación de contenidos, destinados a potenciar la visibilidad de cada proyecto.

Trabajamos en proyectos que requieran visibilidad gráfica en soporte digital y analógico.

EXPERTOS EN PATRIMONIO CULTURAL

CON QUIÉN TRABAJAMOS

Trabajamos para museos, archivos, bibliotecas, centros de documentación y colecciones.

OFRECEMOS FORMACIÓN ESPECIALIZADA

CURSOS ACTIVoS

Nuestra oferta formativa tiene por objetivo ofrecer una formación continua de especialización, impartida por profesionales del sector, dirigida al perfeccionamiento y actualización de los conocimientos en conservación, digitalización y documentación del patrimonio.

Apostamos por la formación presencial para favorecer los contactos profesionales , pero a causa de la pandemia ahora nuestros cursos se pueden hacer online.

NUESTRO ALUMNADO DICE
MuseumPlus

El curs està ben endreçat i es poden comprendre els conceptes amb facilitat.

MuseumPlus

Gràcies a aquest curs he pogut aprendre com funciona el software i veure les seves possibles aplicacions al meu lloc de treball.

MuseumPlus

Durant el curs es pot valorar el coneixement que té la Verònica sobre l’aspecte i la presentació que té el Museumplus així com la manera de transmetre el seu coneixement.

MuseumPlus

El més positiu del curs és l’excel·lència de Verónica Pérez i els exemples de casos pràctics que explica durant el curs.

MuseumPlus

Amb el curs he agafat confiança amb el maneig d’aquest tipus de programa de gestió de col·leccions. He pogut afiançar coneixements bàsics previs i aprendre com realitzar la gestió documental relacionada a la peça catalogada.

MuseumPlus

És un curs interessant, aplicable i efectiu.

MuseumPlus

És un curs on es pot valorar el coneixement del programari i les pràctiques que es realitzen.

Transport d'exposicions

Alt coneixement de la matèria del docent Broja Zabala. Classe amena. Bona organització.

Transport d'exposicions

Conèixer aquest àmbit del transport que jo no coneixia gaire, conèixer a un gran professional com el Borja Zabala, i poder coincidir amb altres professionals del sector.

Transport d'exposicions

Valoro positivament el material donat (powerpoint), el professor i la seva professionalitat, la concreció en les explicacions, a més de ser amenes. També la bona organització per part de l’empresa Veraicon.

Transport d'exposicions

És positiu que el docent s’hi dediqui professionalment al Transport d’exposicions. El power point emprat per les classes està molt ben elaborat.

Transport d'exposicions

Per a mi, els aspectes més positius del curs són:

  1. Gran professionalitat de la persona que imparteix el curs: És una persona que pot explicar-nos el temari des de dins, i oferint la seva pròpia experiència en el sector.
  2. Durada: Són poques hores de formació, però la seva distribució en 2 dies (3 hores cadascun) permet que s’ofereixi molta informació i que aquesta pugui assimilar-se bé.
  3. Places limitades: nombre reduït i atenció gairebé personalitzada dels participants.
Transport d'exposicions

El curs dóna una visió àmplia i completa del transport d’obres d’art i tot el que suposa. En Borja Zabala té molta experiència i, per tant interessant i s’agraeixen les anècdotes i exemples que dóna. En Borja respon molt bé a totes les inquietuds i preguntes dels assistents i és puntual.

Documentació a la gestió del transport d'exposicions

La temàtica del curs ha estat molt interessant, el professor molt agradable i el material bo.

Documentació a la gestió del transport d'exposicions

Valoro positivament l’expertesa del ponent, la síntesi i que sigui un curs intensiu i aplicable.

Documentació a la gestió del transport d'exposicions

És una formació específica i de qualitat i la ubicació de les aules al centre és molt convenient.

Identificació i documentació d'objectes ceràmics

Valoro positivament la possibilitat de completar la sessió teòrica amb una altra pràctica in situ. Conèixer les reserves del museu i les labors diàries que en ell es realitzen.

Identificació i documentació d'objectes ceràmics

Gran domini dels coneixements sobre ceràmica de les dues professionals i un alt grau de domini de comunicació: resultant la informació aportada, molt interessant, i comunicada d’una forma molt amena, clara i concisa. La gran quantitat d’imatges amb què han acompanyat les explicacions i la possibilitat de veure i poder tocar peces reals ha estat de gran ajuda per entendre usos de les diferents tipologies ceràmiques, context històric, i tècniques de fabricació i decoració. Felicitacions a les docents per l’estructuració del curs i els seus coneixements. M’ha sorprès molt satisfactòriament.

Identificació i documentació d'objectes ceràmics

És positiu dividir en una classe teòrica i una pràctica. Les professionals tenen un elevat coneixement del tema.

Identificació i documentació d'objectes ceràmics

El curs està impartit per professionals del sector amb molt de coneixement sobre la matèria. Poder veure i identificar els objectes ‘in situ’, al dipòsit de la col·lecció de ceràmica del Museu del Disseny, és fantàstic. Hi ha bona proporció de materials i la informació és rigorosa, detallada i de qualitat.

Identificació i documentació de fotografia

El curs suposa una gran introducció a la temàtica, i la docent dona recursos i bibliografia molt útils.

Identificació i documentació de fotografia

Durant la part pràctica s’ha pogut observar diferents tipus de fotografies en diferents estats de conservació. El material lliurant és útil i permet aprofundir més en el tema per compte propi. L’activitat està impartida per un professional del sector amb molt de coneixement sobre la matèria.

Identificació i documentació de fotografia

Valoro positivament tot l’apartat sobre identificació, poder veure i tocar el material i que el curs estigui concentrat en màxim 2 dies.

Preferencias Privacidad
Cuando visitas nuestra web, puede almacenar información a través de tu navegador de servicios específicos, normalmente en forma de cookies. Aquí puedes cambiar tus preferencias de privacidad. Ten en cuenta que el bloquo de algún tipo de cookies puede afectar tu experiencia en nuestra web y a los servicios que ofrecemos.