Scroll Top

Condicions d’inscripció

A través del seu LLOC WEB: veraicon.cat, de, VERAICON 2012, S.L., d’ara endavant, VERAICON, l’administrador de la pàgina web. A causa del contingut i la finalitat del LLOC WEB, les persones que vulguin informació hauran d’emplenar el formulari de contacte, els que desitgin inscriure’s en una formació oferta en aquesta web, hauran de registrar-se en el formulari de, USUARIS / ALUMNES, el qual s’adquireix completant el formulari de, REGISTRE, les seves dades seran incorporades en un fitxer automatitzat per a la seva protecció en aplicació del, article, 13, del Reglament General de Protecció de Dades-UE-2016/679, del Parlament i Consell d’Europa, del, 27 d’abril de 2016, i la LOPD-3/2018, de Garantia dels Drets Digitals de 5 de desembre, la Directiva 2011/83/UE, sobre els drets dels consumidors, de la Llei aplicable al Comerç Electrònic, 34/2002, LSSI-CE, i del Reial decret legislatiu, 1/2007, i la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres Lleis complementàries.

En atenció al l article, 6, apartat, f, del RGPD-UE-2016/679, i la LOPD-3/2018, de Garantia dels Drets Digitals, en el seu article, 7, exposa que els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat que requereixin la protecció de les seves dades personals, en particular quan l’interessat s’a un menor de 14, anys que no poden prestar el seu consentiment perquè un comerç en línia reculli les seves dades personals, sent els seus representants legals (pares o tutors) els qui poden fer-ho en el seu nom, excepte quan el menor tingui com a mínim, 16 anys, que serà licito el seu consentiment.

1. INFORMACIÓ SOBRE LA FORMACIÓ I ALTRES SERVEIS

El LLOC WEB: veraicon.cat de la qual és administrador, VERAICON, que és una empresa de serveis per a la gestió del patrimoni cultural, dirigida a institucions públiques i col·leccions privades, de la venda d’inscripcions en línia per a cursos de formació contínua, presencial i en línia com, Museum plus, il·luminació sostenible, estratègia digital i documentació a la gestió del transport d’exposicions.

També oferim consultoria entre altres en documentació de col·leccions i donem visibilitat i contingut als projectes.

2. PREUS DELS CURSOS

Els preus exposats que s’indiquen a través del LLOC WEB, no inclou l’IVA, pel fet que aquestes formacions estan exemptes d’aquest impost, qüestió que quedés reflectida en el moment de la formalització de la inscripció en l’apartat de, COMPRA.

3. FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ DEL CURS

Una vegada formalitzat la inscripció, és a dir, amb l’acceptació de les condicions d’inscripció i condicions d’ús web i la confirmació del procés de la gestió en l’apartat de, COMPRA, l’administrador de la pàgina Web, veraicon.cat, enviarà un correu electrònic a l’USUARI / ALUMNE, confirmant els detalls de la inscripció al curs de formació adquirit.

4. FORMA DE PAGAMENT

L’USUARI / CLIENT, pagués amb la moneda d’euro , en el moment que realitza la comanda del producte.
Aquest LLOC WEB, compleix amb la normativa, PCI-*DSS (Payment Card Industry-Data Security Standard) compliment obligatori per a totes aquelles Webs que emmagatzemen, manegen i processen informació financera sensible com a dades de targetes bancàries.

L’USUARI / ALUMNE, haurà d’abonar l’import corresponent a la seva comanda mitjançant sistema de pagament; TARGETA DE DEBITO, VISA, MASTERCARD i altres.

L’USUARI / ALUMNE, haurà de notificar a l’administrador de la pàgina web qualsevol càrrec indegut o fraudulent en el sistema de pagament que utilitzada, mitjançant correu electrònic o via telefònica, en el menor termini de temps possible perquè l’administrador pugui realitzar les gestions oportunes.

5. DEVOLUCIÓ O DESISTIMENT

5.1. PROCEDIMENT DE DEVOLUCIÓ O DESISTIMENT

En atenció al Reial decret legislatiu, 1/2007, en el seu article 71, i la Llei 3/2014, de 27 de març, els cursos de formació comprats en aquesta pàgina web, es podran retornar i reemborsar, sempre que l’USUARI / ALUMNE, comuniqui a l’administrador d’aquesta web, la seva intenció de desistiment del curs amb una antelació de 15 dies abans del seu inici.

Si el motiu de la devolució o desistiment és imputable a l’administrador de la pàgina web (el curs és incorrecte o incomplet, no és el que s’havia publicitat, etc.), l’import de la devolució serà reemborsat.

Per a procedir amb una devolució, s’han de seguir els següents passos:

  • Haurà d’informar al més aviat possible, 15 dies abans de començar el curs sol·licitat i indicar que no desitja participar en la formació en la qual consta la seva inscripció. La informació s’ha de fer per correu electrònic a inscripcions@veraicon.es
  • L’administrador de la pàgina web, accepta i tracta el desistiment en l’empara de les Lleis espanyoles, i les comunitàries de la UE, anteriorment esmentades.

7. REEMBORSAMENT A l’USUARI/CLIENT

L’administrador de la pàgina web gestionarà l’ordre de devolució de l’import de la inscripció del curs seleccionat, sota el mateix sistema que es va utilitzar per al pagament. L’aplicació de la devolució en el compte o targeta del, USUARI, dependrà del sistema de pagament i l’entitat emissora.

8. LLEI APLICABLE I ARBITRATGE

Els presents termes i condicions de venda i ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable en la matèria. Per a resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de BARCELONA, la ciutat origen de, VERAICON, titular del LLOC WEB, tret que la llei imposi una altra jurisdicció.

Per la Llei 7/2017, de 2 de novembre, en el seu Article, 40.5, per la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva, 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig, en el seu Article, 5.1, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum: Plataforma de resolució de litigis en línia (clic aquí).

9. POLÍTICA DE PRIVACITAT

VERAICON, informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, perquè l’usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat en la web a fi de poder transmetre’ls a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció a l’adreça: BLESA, 27, Codi Postal: 08004, Localitat: BARCELONA, Província: BARCELONA, Correu electrònic: inscripcions@veraicon.es, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

Preferències Privacitat
Quan visites el nostre lloc web, pot emmagatzemar informació a través del vostre navegador de serveis específics, normalment en forma de cookies. Aquí pots canviar les teves preferències de privacitat. Tingues en compte que el bloqueig d'alguns tipus de cookies pot afectar la teva experiència al nostre lloc web i als serveis que oferim.