Cerca de finançament

En l'actualitat hi ha un creixent interès per part dels organismes públics i privats a cercar noves fonts de finançament (subvencions, préstecs i altres instruments) que permetin el desenvolupament d’activitats relacionades amb la comunicació i difusió del seu llegat i patrimoni, en la recerca i la innovació, la formació, la cooperació, etc.

Aquestes fonts de finançament poden ser nacionals, europees i/o internacionals. L’objectiu d’aquest servei és la recerca de finançament per al sector cultural i museístic i suport a la preparació de propostes de projectes.

Identificació d'oportunitats

Aquestes fonts poden sol·licitar-se en forma de subvencions, prèstecs o altres instruments tant a nivell nacional, europeu com internacional.

Disseny de propostes

S'ofereix per desenvolupar activitats relacionades amb la comunicació i difusió del llegat i patrimoni, en la recerca i la innovació, la formació, la cooperació, etc.

Negociació amb els organismes competents

L’objectiu d’aquest servei és la recerca de finançament per al sector cultural i museístic i la preparació de propostes de projectes.

Acompanyament a la implementació del projecte

Mitjançant un servei extern de secretaria tècnica donem suport i acompanyament per l’execució del projecte i interlocució amb l’organisme donant.

Identificació d'oportunitats

La identificació d’oportunitats requereix un bon coneixement de l’organisme que aposta per la cerca de finançament. És clau tenir en compte les activitats que desenvolupa, les seves inquietuds, interessos, coneixements i capacitats.

En aquesta fase oferim un servei per identificar les línies de finançament i cercar els fons més adequats (principalment subvencions) per al client, definir una estratègia anual/bianual per participar en diferents convocatòries, i si s’escau, trobar consorcis potencials per cada proposta.
Més informació

Disseny de propostes

Les tasques associades a la fase de disseny i presentació d’una proposta inclouen des de la preparació de la idea inicial del projecte a la seva transformació en proposta excel·lent i rellevant que dóna resposta a les polítiques de patrimoni i cultura.

En aquesta fase oferim un servei d’acompanyament en la redacció de la proposta tècnica i financera. El nostre mètode de treball del procès de preparació d’una proposta és que sigui un procès d’aprenentage i permeti el propi organisme esdevenir autònom en la participación i preparació de propostes.

Més informació

Negociació amb els organismes competents

En el cas que la proposta presentada sigui seleccionada per rebre fons s’inicia la fase de negociació per revisar condicions, validar i procedir a la signatura del contracte. La celeritat d’aquesta fase depèn del programa al qual s’ha presentat la proposta. En el cas del H2020 s’ha reduït i accelerat, però en canvi, en d’altres programes el procés encara és lent.

En aquesta fase oferim un servei d’acompanyament a la negociació fins la signatura del contracte.

Més informació

Acompanyament a la implementació del projecte

Un cop signat el contracte per l’execució del projecte, hi ha organismes que necessiten  un suport i acompanyament per l’execució del projecte i interlocució amb l’organisme donant.

En aquesta fase oferim un servei extern de secretaria tècnica del projecte que inclou:

  • la preparació dels informes de seguimient tècnics i financers.
  • el seguiment i avaluació de la qualitat del projecte.
  • els aspectes transversals.
  • altres elements específics del propi projecte.
Més informació

Veraicon 2012, S.L. © 2015

Tots els drets reservats. Avís legal.

Política de privacitat i de cookies.

Condicions generals.

Contacte

Veraicon 2012, S.L.

Blesa, 27

08004 Barcelona - Espanya

T 930 153 511

info@veraicon.es

Segueix-nos

Facebook   Facebook


Twitter   Twitter
LinkedIn   LinkedIn


Google   Google +